Započela provedba projekta „Suvremene socijalne usluge za osobe oštećena sluha“

Započela provedba projekta „Suvremene socijalne usluge za osobe oštećena sluha“

Udruga (na)gluhih osoba Videatur započela je s provedbom projekta UP.02.2.2.06.0210 Suvremene socijalne usluge za osobe oštećena sluha“ u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije, Udrugom gluhih i nagluhih Međimurske županije-Čakovec, Udrugom osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije, Udrugom gluhih i nagluhih grada Iloka, Udrugom gluhih i nagluhih grada Varaždina i Varaždinske županije, Udrugom osoba oštećena sluha Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovci i Udrugom gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

Projekt je započeo 01.05.2020. i trajat će 24 mjeseca, a provodit će se na području cijele Kontinentalne Hrvatske i Istarske županije.

Potaknuti alarmantnim podacima HZJZ-a, a koji kazuju da na području RH živi više od 12 000 gluhih i nagluhih osoba od kojih više od pola živi izvan 4 najveća grada, te im je dostupnost socijalnih usluga ograničena, Udruga Videatur u suradnji s partnerima, a po primjeru na razvijenije zemlje EU-a poput Švedske, Latvije i Češke koje su prepoznale mogućnost korištenja mobilnih aplikacija i interaktivnih web portala,  odlučila je na jednom mjestu objediniti one socijalne usluge koje su od najveće važnosti za gluhe osobe.

Projekt uvodi inovativni način pružanja socijalnih usluga za osobe oštećena sluha, kojim će, do sada parcijalno dostupne usluge, učiniti u potpunosti dostupne na području cijele RH i tako uključiti značajan broj korisnika kojima je usluga do sada bila nedostupna.

Cilj projekta je izraditi interaktivni web portal i mobilnu aplikaciju koje će u stvarnom vremenu osobama oštećena sluha pružiti usluge pravnog savjetovanja, psihosocijalne podrške, daktilografije i transkripcije, prevođenja i prilagodbe tekstova iz jezika gluhih u hrvatski govorni jezik.  Kao dodatna usluga na web portalu izradit će se poseban e-learning program za učenje osnova znakovnog jezika za sporazumjevanje šalterskih službenika s osobama oštećena sluha.

Kroz projekt povećat će se socijalna uključenost za 100 osoba oštećena sluha kroz korištenje IT socijalnih usluga, ojačat će se kapaciteti 25 stručnjaka za pružanje socijalnih usluga osobama oštećena sluha, od čega 15 stručnjaka u zdravstveno/socijalnom sektoru i 10 stručnjaka u partnerskim organizacijama, te će se kroz učenje znakovnog jezika putem e-learninga osnažiti 20 članova obitelji s ovisnim članom kako bi bolje uskladili obiteljski i poslovni život.

Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u vrijednosti od 1.499.382,72 HRK s intenzitetom potpore od 100%.

Projekt je odgovor na poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza 1.

Zatvori izbornik