Započela provedba jednogodišnjeg programa „Socijalne usluge po mjeri osobe oštećena sluha“

Započela provedba jednogodišnjeg programa „Socijalne usluge po mjeri osobe oštećena sluha“

Udruga (na)gluhih osoba Videatur započela je s provedbom novog projekta. Od 1.srpnja 2020. do 1. srpnja 2021. provodit se jednogodišnji program pod nazivom „Socijalne usluge po mjeri osobe oštećena sluha“ koji je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je odgovor na poziv za prijavu trogodišnjih programa za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“.

Program „Socijalne usluge po mjeri osobe oštećena sluha“ prijavljen je u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška iz Nove Gradiške i Privatne gimnazije i strukovne škole „Svijet“ iz Zagreba.

Ciljna skupina su odrasle osobe oštećena sluha, te djeca i mladi.

U sklopu programa bit će uspostavljenja novinarska sakcija,  otvorit će se blog gdje će gluhi pisati o svojoj kulturi, potrebama i interesima. Također će se uspostaviti i video sekcija putem koje će se neizravno uključiti i najmlađe gluhe i to tako da im se približi upoznavanje s poznatim bajkama i pričama za djecu u kojima ne mogu uživati  kao ostala čujuća djeca. U video sekciji, korisnici će koristiti video opremu Udruge Videatur kako bi mogli bajke u pisanom obliku prevesti na znakovni jezik i postaviti ih kao videozapis online. Video će biti dostupan neograničeno i time osigurati gluhoj djeci uživanje u najdražim bajkama. Ovakav oblik uključivanja najmlađih gluhih ne postoji u RH i stoga spada u inovativne metode. Dobrobit video sekcije, bit će i u osnaživanju članova za zanimanja iz kreativnog sektora u kojem postoji velik potencijal za daljnji profesionalni razvoj.

Jedna od aktivnosti programa bit će i književni klub za gluhe gdje će se poticati čitanje i argumentiranje. Svaka od navedenih aktivnosti održavat će se jednom tjedno i uključivat će ukupno 50 osoba oštećena sluha.

Osim toga, kroz program će se osigurati i učenje znakvnog jezika i to za 20 čujućih korisnika, učenike Privatne gimnazije i strukovne škole Svijet koji će na programu raditi i kao volonteri.

Približavanjem znakovnog jezika čujućima utjecat će se na povećanje poznavatelja znakovnog jezika koji će u budućnosti moći pomagati kao komunikacijski posrednici čime će se samostalnost gluhih popeti na još veći nivo. Kroz program, održat će se i edukacija o profesionalnom razvoju i pružiti usluga informiranja gluhih o njihovim pravima.

Opći cilj projekta je spriječiti socijalnu isključenost osoba oštećena sluha, omogućiti im pristup onim uslugama i aktivnostima koje su im u većini slučajeva ograničene, pružiti im pomoć pri savladavanju komunikacijskih barijera, te ih poticati na razvijanje njihovih vještina koje im u budućnosti mogu  pomoći i u profesionalnom, ali i osobnom razvoju.

Kroz aktivnosti , korisnici će unaprijediti svoje vještine, osvijestiti važnost pomaganja drugima u radu za druge, informirati se o svojim zakonskim pravima, te se educirati o mogućnostima profesionalnog razvoja.

Pri osmišljavanju aktivnosti prioritet smo dali onim aktivnostima koje će gluhima donijeti mnoge dobrobiti i koje će moći primjenjivati i nakon završetka projekta.

Posebna pažnja posvećena je aktivnostima gdje gluhi rade na unaprijeđenu svoje pismenosti i komunikacijskih vještina, te razvoju onih vještina koje će dugoročno moći primijeniti i u svrhu svog profesionalnog usavršavanja i to za zanimanja u kojima će se moći samostalno izražavati bez pomoći posrednika.

Aktivnosti su osmišljene na način da korisnici moraju maksimalno surađivati jedni s drugima i na taj način potiču timski duh kod svakog pojedinca uz koordinaciju voditelja aktivnosti.

Smatramo da će takav princip rada rezultirati osvještavanjem gluhih osoba o važnosti prihvaćanja drugih mišljenja, ali i sposobnošću da se izbore za vlastito.

Vjerujemo da će ovaj program rezultirati općim zadovoljstvom korisnika, ali i povećanjem profesionalnih kapaciteta same udruge.

Odgovori

Zatvori izbornik