Upoznajmo Leu

Upoznajmo Leu

Nakon male stanke, nastavljamo s upoznavanjem korisnika projekta Uključivanje gluhih i nagluhih osoba u zajednicu-vol.2. Ovaj mjesec upoznajemo Leu. Lea nam je ispričala ukratko o sebi, pa pročitajte što nam je sve rekla.

Ja sam Lea Hiršl, rođena sam kao blizanka sa težom nagluhošću, dok je moja sestra Iva nagluha. Završila sam XII. gimnaziju i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer rehabilitacija. Radila sam s djecom oštećena sluha, s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma i s višestrukim poremećajima kao i sa gluhoslijepima. Majka sam 6god. curice. 

U dobi od 2,5g. moj djed je zbog sumnje na problem sa sluhom, kupio stakleno zvono i lupao ga batićem. Ja se nisam okrenula. Tada su me moji roditelji morali odvesti u Polikliniku za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag na otorinolaringološki pregled za provjeravanje sluha i tada mi je utvrđen gubitak sluha, a uzrok nepoznat.

U to vrijeme u rodilištu nije postojao probir sluha. Moji su roditelji kao i cijela obitelj bili šokirani jer su svi članovi obitelji čujući, osim mene i moje sestre blizanke. Tijekom studiranja, nisam znala znakovni jezik pa nisam koristila prevoditelja, nego sam posuđivala  bilježnice od kolegica i kopirala ih, to mi je uvelike olakšalo zbog dostupnih informacija u vezi učenja gradiva. Uspjela sam završiti fakultet s puno truda i učenja. Profesori su imali razumijevanja za mene.

Projekt “Uključivanje gluhih i nagluhih u zajednicu-vol.2” mi se sviđa zbog toga što mi olakšava dostupnost informacijama kod dobivanja usluga različitih socijalnih usluga uz pomoć tumača.

Projekt je financirala EU iz ESF-a, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u vrijednosti od 908.327,79 kn sa stopom sufinanciranja od 100%.

Zatvori izbornik