Upoznajmo Krešu, koordinatora projekta

Upoznajmo Krešu, koordinatora projekta

Nakon što smo upoznali voditelja projekta, došao je red da upoznamo i koordinatora.

Naime, zadaća koordinatora na projektu bila je praćenje rada tumača, vođenje evidencije pružanja usluge tumača korisnicima projekta, koordiniranje tumača i upita za prijevode, te kontaktiranje s korisnicima kojima je prijevod potreban. Krešo je posao koordinatora obavljao i na projektu koji je prethodio ovom, te je stekao mnogo iskustva na poslovima koordinatora. Zamolili smo ga da nam kaže nešto o sebi, o prirodi svog posla, te koji su po njegovom mišljenju benefiti ovog projekta za korisnike.

U nastavku pročitajte što nam je o sebi rekao:

Zovem se Krešimir Brozović. Na projektu „Uključivanje gluhih i nagluhih u zajednicu-vol.2“, radio sam kao koordinator prevoditelja/tumača za gluhe i nagluhe osobe – usmjeravao sam prevoditelje i koordinirao prijevode u skladu sa zahtjevima korisnika istog projekta. Sama komunikacija obavljala se pute sms-a ili w.app usluga. Prednosti ovog posla su u tome sto sam kroz samu komunikaciju s korisnicima projekta stekao iskustva u radu s gluhim i nagluhim osobama i naučio kako im pomoći pri rješavanju njihovih problema. Na projektu sam radio dvije godine, a prije toga posao koordinatora obavljao sam na istoimenom projektu Uključivanje gluhih i nagluhih osoba u zajednicu, projekt iz prve faze Poziva. Zbog velikog interesa korisnika za projekt bilo bi pozitivno i neophodno da se isti i slični projekti i dalje provode.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 908.327,79 HRK. Intenzitet potpore iznosi 100%.

Zatvori izbornik