Upoznajmo Dariu

Upoznajmo Dariu

Daria je višegodišnja članica Udruge (na)gluhih osoba Videatur i svakako jedna od aktivnijih. Daria osim što koristi uslugu tumača u sklopu ovom projekta, također rado sudjeluje i na mnogim aktivnostima koje Urduga provodi i izvan projekta.

Saznajmo što nam Daria ima reći o sebi.

Zovem se Daria. Rođena sam 1971. godine u Zagrebu. Vrlo rano, kao beba, izgubila sam sluh, najvjerojatnije zbog upale zaušnjaka. 
Nakon vrtića u sklopu Suvaga upućena sam u osnovnu školu na Tuškancu koja je u suradnji sa Suvagom primala po dvoje-troje gluhe ili nagluhe djece u svakom razredu. 
Nakon uspješnog završetka Matematičko-informatičkog obrazovnog centra upisala sam Građevinski fakultet u Zagrebu gdje sam i diplomirala na smjeru konstrukcije. Ubrzo nakon diplome sam se zaposlila i još uvijek radim u toj struci. 
U 30. godini ugrađen mi je kohlearni implantat i otad osluškujem zvukove koje nisam bila u stanju čuti sa slušnim aparatom. U komunikaciji s vanjskim svijetom oslanjam se na čitanje sa usana. Po potrebi koristim uslugu prevođenja od strane Udruge Videatur npr. za radionice u sklopu stručnog usavršavanja ili nešto vezano za posao. 
Volim čitati razne knjige, pratim dokumentarne emisije na TV-u, i ljubiteljica sam putovanja i izleta u prirodi. 

Projekt “Uključivanje gluhih i nagluhih u zajednicu-vol.2” mi se sviđa zbog toga što mi olakšava dostupnost informacijama kod dobivanja usluga različitih socijalnih usluga uz pomoć tumača.

Projekt je financirala EU iz ESF-a, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u vrijednosti od 908.327,79 kn sa stopom sufinanciranja od 100%.

Zatvori izbornik