Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je osigurati podršku gluhim i nagluhim osobama u prevladavanju komunikacijskih barijera, te povećati stupanj njihove inkluzije u društvo uz asistenciju tumača znakovnog jezika. Ovaj projekt je tailor-made projekt koji je dizajniran prema specifičnim potrebama članstva udruge, a na temelju iskustva stečenog iz prve faze poziva. Projekt odgovara ciljevima strategije Europa 2020 u dijelu koji se odnosi na socijalno uključivanje.

Uz 20 postojećih korisnika, tijekom trajanja projekta pridružit će se još 15 korisnika, pripadnika ciljane skupine-osobe oštećena sluha od 18 godina na više, koji posjeduju rješenje o tjelesnom oštećenju i žive na području grada Zagreba, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, kako bi im se pružanjem usluge osobne asistencije povećala kvaliteta života u svim područjima života, što je ujedno i specifični cilj projekta.

Novosti o projektu

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 908.327,79 HRK. Intenzitet potpore iznosi 100%. Trajanje projekta je 28 mjeseci.

Sadržaj internetske podstranice isključiva je odgovornost Udruge (na)gluhih osoba VIDEATUR

Zatvori izbornik