Nositelj projekta:

Partneri na projektu:

Opći cilj projekta

Osigurati podršku gluhim i nagluhim osobama u prevladavanju komunikacijskih barijera, te povećati stupanj njihove inkluzije u društvo uz asistenciju tumača znakovnog jezika. Ovaj projekt je tailor-made projekt koji je dizajniran prema specifičnim potrebama članstva udruge, a na temelju iskustva stečenog iz prve faze poziva. Projekt odgovara ciljevima strategije Europa 2020 u dijelu koji se odnosi na socijalno uključivanje.

‎ ‎

Korištenjem usluga prevoditelja olakšat će se mogućnost integracije u društvenu zajednicu i redovne škole, a rezultat toga će biti rasterećenje instutucija socijalne skrbi, te povećanje socijalnog kapitala zajednice kroz povećanje funkcionalnosti osoba oštećena sluha.

Ukupno 35 osoba oštećena sluha imat će na raspolaganju 2 tumača, te mogućnost korištenja usluga prevođenja u svim životnim situacijama u kojima će imati potrebu za tim. 20 korisnika iz prve faze poziva, nastavlja korištenje usluge uz asistenciju jednog tumača, dok će 15 novih korisnika na raspolaganju imati drugog tumača.

Novosti o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 923.402,19 hrk.
Intenzitet potpore je 100%, a projekt će trajati 18 mjeseci.

Sadržaj internetske podstranice isključiva je odgovornost Udruge (na)gluhih osoba VIDEATUR

Zatvori izbornik