Genderology – gender equality for an equal society

Genderology – gender equality for an equal society

Udruga Studio B dovršila je provedbu još jednog projekta u okviru programa Erasmus + pod nazivom “Genderology – Gender Equality for Equal Society”. Sam projekt traje do listopada 2021. godine.

Projekt je razvijen u suradnji s nekoliko međunarodnih partnera, i to: Mladi za razmjenu i razumijevanje s Cipra, EO Sharp Minds iz Grčke, EUROSUD iz Italije, Institut Burja iz Slovenije, Ticket2Europe iz Španjolske, Udruga Svetlost iz Srbije i Novosadska ženska inicijativa iz Srbije.

Udruga (na)gluhih osoba Videatur bila je jedna od organizacija iz Hrvatske čija je članica sudjelovala u projektu, te će svoj doprinos dati i provedbom aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici za potrebe diseminacije rezultata projekta.

Projektne aktivnosti započele su 1. lipnja, a sudionici su do 9. lipnja radili na temama rodne teorije i rodno uvjetovanog nasilja kroz metode neformalnog učenja; istraživanje dobrih praksi rodnih politika i istraživanje i razmjena situacija povezanih s rodno uvjetovanim nasiljem i rodnom ravnopravnošću u njihovim zemljama.

Ovim TC-om osnaženi su omladinski radnici i pruženo im je niz kompetencija potrebnih za razumijevanje rodne teorije i rješavanje problema rodno uvjetovanog nasilja. Sudionici su stekli znanje o raznim temama, s naglaskom na rodnoj teoriji, rodno uvjetovanom nasilju, rodnoj diskriminaciji, ljudskim pravima, interkulturalnom učenju i uključivanju te znanju, vještinama i stavovima koji proizlaze iz socijalne i građanske kompetencije što će ih učiniti ambasadorima u promicanju rodne jednakosti i uključivanje u svoje zajednice. Sudionici će koristiti znanja i vještine stečene u ovom projektu kako bi dosegnuli mlade ljude kojima prijeti marginalizacija i mlade ljude koji se suočavaju sa socijalnim (i drugim) preprekama te provesti visokokvalitetne aktivnosti rada s mladima na temama obuhvaćenim ovim projektom. Projekt ih je osposobio za kompetentan rad s ne-binarnim i LGBTQA + mladima, kako bi im pružio siguran prostor za izražavanje i podršku. Također im je omogućilo da steknu vještine potrebne za podizanje svijesti u svojim zajednicama o navedenoj problematici.

U sklopu treninga provedena je socijalna kampanja pod istim nazivom koju su kreirali sami polaznici pod mentorstvom trenerskog tima. Kampanja je započela 7. lipnja javnim performansom o ravnopravnosti spolova u centru grada Nove Gradiške i distribucijom letaka za podizanje svijesti o tim problemima, a nastavit će se objavljivanjem kratkog videa i brošure na jezicima svih zemalja uključenih u projekt.

Tijekom TC provedene su dvije evaluacije koje su pokazale da su aktivnosti zaista dobro osmišljene, te da je sudionicima pružen siguran prostor za razmjenu mišljenja, stavova i ideja te priliku za osobni i profesionalni rast, kao i prostor za razbijanje stereotipi, rodne norme i dogmi.

Dugoročni učinak projekta vidljiv je u osnaživanju sudionika znanjem, vještinama i stavovima koji proizlaze iz socijalne i građanske kompetencije što će ih učiniti ambasadorima u promicanju stavova o neprihvatljivosti nasilja u bilo kojem obliku, među čitavom lokalnom zajednicom, posebno nad ženama koje pripadaju ranjivim skupinama.

Zatvori izbornik