Evaluacija zadovoljstva korisnika uslugom tumača

Evaluacija zadovoljstva korisnika uslugom tumača

Nakon 24 mjeseca provedbe projekta Uključivanje gluhih i nagluhih osoba u zajednicu-vol.2, proveli smo finalnu pismenu evaluaciju s našim korisnicima. Kao alat koristili smo evaluacijski upitnik koji je sadržavao pitanja na temelju čijih odgovora ćemo procijeniti koliko je provedba projekta bila uspješna. Evaluacijski upitnik ispunilo je ukupno 33 naša korisnika, od ukupno 36 uključenih u projekt.

Na postavljena pitanja ispitanici su odgovarali s ocjenama od 1 do 5, gdje je 1 predstavljala najmanje zadovoljstvo, a 5 najveće.

Ispitanike se također pitalo da iskažu kako se osjećaju vezano uz pruženu uslugu gdje su ponuđene opcije bile sretno, zahvalno, nezadovoljno, samostalnije, prihvaćeno i nepovjerljivo.

Rezultati evaluacije pokazali su kako se 33 ispitanika osjeća sretno vezano uz pruženu uslugu, 31 se osjeća zahvalno, 30 ispitanika osjeća se prihvaćeno, dok se njih 28 osjeća samostalnije. Nitko od ispitanih nije izjavio da se osjeća nezadovoljno ili nepovjerljivo.

Ispitanicu su iskazali potpuno zadovoljstvo svojim tumačem i na pitanje koliko su zadovoljni tumačem u smislu ugodnog i pristojnog ophođenja odgovorili sa čistom peticom. Kvaliteta pružene usluge također je ocjenjena s peticom, kao i zadovoljstvo komunikacijom s tumačem. Na ljestvici od 1 do 5 gdje je 1 nevažno, a 5 jako važno, ispitanici su važnost usluge tumača ocijenili s 5.

Da im je pružena usluga tumača pozitivno utjecala na kvalitetu života pokazali su ocijenivši važnost usluge tumača za povećanje kvalitete života s peticom.

Projekt Uključivanje gluhih u nagluhih osoba u zajednicu-vol.2 drugi je u nastavku projekata iz Poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom koji je odobren Udruzi (na)gluhih osoba Videatur iz Europskog socijalnog fonda. Rezultati ove evaluacije pokazuju kako je Udruga u potpunosti osposobljena za pružanje kvalitetne usluge svojim korisnicima, ali i kako postoji stvarna potreba za nastavkom pružanja ove usluge.

Zahvaljujemo našim korisnicima koji su se odazvali na ispunjavanje ovog upitnika i vjerujemo kako ćemo nastaviti s provedbom dobre prakse u budućnosti.

Podsjećamo, Projekt je financirala EU iz ESF-a, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u vrijednosti od 908.327,79 kn sa stopom sufinanciranja od 100%.

Zatvori izbornik