VIDEATUR udruga (na)gluhih osoba

Udruga (na)gluhih osoba VIDEATUR osnovana je 28. lipnja 2006., kao socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna, neprofitna organizacija koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe i nagluhe), a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, kao i prava.

Zajednica

Projekti

Podrška

Gluhoća i nagluhost

Sluh je jedno od najvažnijih osjetila jer je usko povezan s razvojem govora i komunikacijom tako da i manji poremećaji sluha u djece dovode do usporenog razvoja govora i slabijeg uspjeha u školi, a u odraslih do osjećaja frustracije, izolacije i slabljenja mentalnih sposobnosti. Od 1.000 novorođenčadi, 2-3 ima oštećen sluh ili gluhoću. Preko 30% populacije starije od 65 godina ima oštećenje sluha.

Projekti u provedbi

Originalan sadržaj

Udruga stvara originalan sadržaj na hrvatskom znakovnom jeziku. Serija Putopis je produkcija Udruge Videatur s ciljem upoznavanja mjesta i običaja u Hrvatskoj i svijetu.

Podrži rad udruge financijskom ili materijalnom donacijom

Najnovije objave

Zatvori izbornik