Videatur - udruga (na)gluhih osoba

Udruga (na)gluhih osoba VIDEATUR osnovana je 28. lipnja 2006., kao socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna, neprofitna organizacija koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe i nagluhe), a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, kao i prava.

MISIJA UDRUGEDa svakoj osobi sa oštećenjem sluha pruži poboljšanje standarda formalnog obrazovanja/studiranja, poboljšanje standarda življenja osoba s oštećenjem sluha, unapređivanje pomoći kod osobnih i socijalnih problema, otkrivanje potencijala, interesa i talenata svakog pojedinca.

NAŠA VIZIJAUdruga (na)gluhih osoba VIDEATUR želi širiti pozitivnu energiju i stvarati zajednicu u kojoj nema osoba sa oštećenim sluhom, koja njeguje aktivizam, humane odnose i pokazuje brigu za one kojima je pomoć potrebna.

VRIJEDNOSTI ZA KOJE SE ZALAŽEMO• Humanost
• Uvažavanje različitosti
• Poštivanje ljudskih prava
• Tolerancija
• Timski rad
• Solidarnost
• Suradnja
• Umrežavanje

STRATEŠKE SMJERNICE• Usmjerenost / orijentiranost na korisnike
• Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
• Razvoj volonterstva mladih
• Razvijanje suradnje i partnerstva
• Jačanje kapaciteta organizacije i osobni razvoj

Tko smo mi

Davor Slišurić

Davor

Predsjednik

Vanja Jović

Vanja

Dopredsjednica

Snježana Šalov

Snjezana

Prevoditeljica/tumačDAVOR SLIŠURIĆ, predsjednik Udruge (na)gluhih osoba Videatur: "Na redovnoj - izbornoj Skupštini Udruge postao sam predsjednikom dana 29.09.2014.godine. Nakon godine dana vlastite borbe, kao što su traženje prostora i pisanje projekata. Uslijedili su prvi moji rezultati – dobili smo prostor - kako bi stvorila normalne uvjete za rad u Udruzi i gdje bi se mogli održavati druženje, radionice te seminari za svoje članove. Autor sam brojnih projektnih prijedloga prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ministarstvu znanosti, obrazovanju i športa, Ministarstvu socijalne politike i mladih, Grad Zagreb te raznim donatorima. U 2015. godini za Udrugu (na)gluhih osoba VIDEATUR je bila vrlo iznimno zanimljiva. Uspjeli smo zaposliti 17 osoba od kojeg su većinom bile osobe s oštećenim sluhom odnosno osobe s invaliditetom te pomoćnici u nastavi. Naš hvalevrijedan rad su prepoznali mnoge javne institucije (HZZ, razna ministarstva i donatori). Da bi u 2016. godini Udruzi je odobren značajni trogodišnji program za Tumača/prevoditelja od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Ja smatram da osobe s oštećenim sluhom od Udruge mnogo očekuju kao što su unapređivanje prava, unapređenje kvalitete življenja, razvijanje socijalnih usluga kroz projekte i programe, pružanje savjetodavne podrške i dr. Vjerujem da će u mom mandatu od 2014.do 2018. Godine doprinijeti mnogo razvoju za osobe s oštećenim sluhom te lokalne zajednice i uključivanjem zainteresiranih volontera u rad Udruge, te ćemo i dalje vrijedno raditi na ostvarivanju svojih ciljeva i misije."

VANJA JOVIĆ, dopredsjednica: "Udruga je osnovana 2006. Godine s ciljem kreativnog razvoja i zaštite prava (na)gluhih osoba.Misija Udruge je da svakoj osobi/učeniku/studentu s oštećenjem sluha poboljšanje standarda ne/formalnog obrazovanja/studiranja, poboljšanje standarda življenja osoba s oštećenjem sluha, unapređivanje pomoći i socijalnih problema, otkrivanje potencijala, interesa i talenata svakog pojednica. U skladu sa ciljevima udruge načinjen je komplet tri edukativnih slikovnica „ Adam i Eva u gradu“, „Adam i Eva u školi“ i Adam i Eva u obitelji“ uz potporu pravobraniteljice za djecu i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport u Zagrebu. Kulminacija je ulazak slikovnica u školski sustav, odnosno u razne škole i knjižnice dječjih odjela, te organiziranje promotivnih izložbi u knjižnicama u Zagrebu i Samoboru. Održana je promocija prve slikovnice „Adam i Eva u gradu“ 2007. u Samoboru u sklopu dana grada i njezin uspjeh je potaknuo razvitak sljedećih slikovnica. Komplet je dovršen 2009. godine, te iste godine je održana promocija u Studentskom centru u Zagrebu dok se 2010. godine nastavlja u knjižnici Božidara Adžije, na INTERLIBER–u, Sajmu knjiga u sklopu Festivala hrvatske slikovnice i na Božićnom sajmu u Zagrebu. Tijekom 2009. I 2010. održavali su se tečajevi HZJ-a za osobe i studente sa invaliditetom. U želji za rješavanjem problema prevoditelja HZJ-a (hrv.znakovnog jezika) u svakodnevnici osmišljenja je akcija koja ide u korist svim osobama s invalitetom, u suradnji sa udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invalitetom „ZAMISLI“, uz pomoć Zgrebačkog holding d.d. U skladu sa misijom Udruge, zarealizaciju projekta “NAŠ USPJEH!“ angažirani su afirmirani dizajneri,profesionalni fotograf i volonteri dobre volje oko izrade kalendara umjetičkog karaktera i organiziranja izložbe u Centru za kulturu u Novom Zagrebu. Zamolili smo 13 (na)gluhih djevojaka da poziraju u modnim kreacijama. 2012. godine pokrenuli smo akciju izrade kalendara umjetničkog kalendara, rezultati su visoko kvalitetne fotografije sa izrazitim umjetničkim senzibilitetom. Nakon uspješne izložbe kalendara u Galeriji Vladimir Bužančić u Zagrebu sljedeće su akcije bile formiranje SMS SOS Službe i Centra podrške (na)gluhim osobama koji organizira pomoć posredstvom daktilografa koji pruža pomoć korisniku u praćenju nastave/tečaja/seminara/sastanka."

SNJEŽANA ŠALOV, prevoditeljica: "Udruga (na)gluhih osoba Videatur je počela u 2016. godini projekt koji je odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, te službe Tumača i prevoditelja Hrvatskog znakovnog jezika (u skraćenom obliku HZJ). Tumač i prevoditelj HZJ vodi brigu o svojim članovima kojima je nužna pomoć u svakodnevnom životu prilikom susreta sa sustavom socijalne skrbi, kulturnim manifestacijama, roditeljskim sastancima u školi te vrtićem, liječnikom, policijom, sudom, javnim bilježnikom, bankama i dr. Još uvijek postoji nedostatak tumača i prevoditelja u osnovnim i srednjim školama. To je gorući problem kojeg ćemo nastojati rješavati i u 2016. godini, kako bi svim članovima omogućili pomoć. Hrvatski znakovni jezik sustav je vizualnih znakova koji, uz pomoć posebnog položaja (oblika šake), orijentacije, položaja i smjera pokreta ruke, tvore koncept odnosno smisao riječi. Znakovni jezik se ne izvodi samo rukama, već uključuje i držanje tijela i glave te izraz lica koji daju intonaciju."

Važniji projekti/aktivnosti:

• Uključivanje gluhih i nagluhih osoba u zajednicu - Udruga (na)gluhih osoba „Videatur“ započela je provedbu projekta „Uključivanje gluhih i nagluhih osoba u zajednicu“.Projekt financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, a podržan je kroz natječaj „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“.

Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih osoba iz Nove Gradiške; a trajanje projekta je dvije godine. Provedba je započela u travnju ove godine, a završava u travnju 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 794.197,00 KN, a iznos EU financiranja je 100 %.Projekt se provodi na području grada Zagreba, te zapadnog dijela Brodsko-posavske županije. Ciljna skupina ovog projekta su gluhe i nagluhe osobe od 18 do 65 godina starosti koje žive na tom području.

Opći cilj projekta je osigurati podršku gluhim i nagluhim osobama u prevladavanju komunikacijskih barijera.Specifični ciljevi projekta su:
• Povećati stupanj društvene inkluzije osoba oštećena sluha uz asistenciju tumača znakovnog jezika.
• Povećati kvalitetu života 40 osoba s oštećenim sluhom s područja grada Zagreba i zapadne Slavonije kroz dostupnost usluge tumača znakovnog jezika u svim životnim situacijama.

Projektom je omogućeno zapošljavanje dva tumača hrvatskog znakovnog jezika, koji su nakon provedene edukacije osposobljeni za pružanje usluge tumačanja i prevođenja na hrvatski znakovni jezik korisnicima kojima je to potrebno.

Nažalost, upravo zbog specifičnosti njihovog hendikepa gluhe i nagluhe osobe često ostaju isključene, gotovo izolirane, iz društva, kako od najranije dobi - u obrazovnom sustavu zbog nedostatka tumača znakovnog jezika, pomagala..., tako i kasnije u radnim odnosima. Zbog komunikacijske barijere, kao glavne prepreke u zdravom suživotu s ostalim članovima zajednice, gluhe osobe ostaju upućene jedni na druge. U takvoj situaciji oni ostaju neinformirani i u nemogućnosti da ostvare svoje potrebe-od socijalizacije do prihvaćanja, kao i ostvarenja svojih potencijala.

Provođenjem ovog projekta Udruga (na)gluhih osoba Videatur će pomoći svojim članovima u zaštiti njihovih interesa, promicati sve aspekte kvalitetnog življenja osoba oštećena sluha i osvijestiti širu društvenu zajednicu o položaju gluhih/ nagluhih osoba. Također, nastojat ćemo što više informirati naše članove o pravima koja im pripadaju i pomoći im u njihovom ostvarenju.

Vjerujemo kako će provođenje ovog projekta rezultirati pozitivnom vidljivošću osoba s oštećenjem sluha, te njihovoj lakšoj integraciji u širu društvenu zajednicu, čime će doći do povećanja socijalne kohezije u svim zajednicama uključenima u provedbu.

• Centar podrške mladim osobama s oštećenjem sluha - Osiguravanje daktilografske usluge gluhim studentima koji bi tipkali gluhim studentima kako bi mogli pratiti predavanja ravnopravno sa ostalim studentima i na temelju njih voditi bilješke i ostalim kategorijama (na)gluhih osoba kojima je potrebna ta usluga (tečajevi, seminari, konferencije, sastanci...) kako bi osigurali dostupnost informacija.

• Sms SOS službe - Osiguravanje Sms SOS službe koja bi obavljala telefonske pozive umjesto gluhih osoba (npr. narudžba taxija, doktora i sl.). Nemogućnost samostalnog korištenja telefona za obavljanje poziva za osobne potrebe prisiljava (na)gluhe osobe da zamole uže članove obitelji, prijatelje ili pak nepoznate ljude da to učine u njihovo ime što katkad dovodi do čestih neugodnih situacija - kada im bliže osobe nisu prisutne, (na)gluhe osobe se osjećaju bespomoćnima, jer se radi o uvjetima sa prekidima komunikacije ili pak uskraćivanjem informacija. Udruga Videatur nudi rješenje zapošljavanja telefonista koji bi bio na usluzi (na)gluhim osobama, jer uz svoje poslove nije u mogućnosti obavljati tu uslugu od presudne važnosti za lakši život (na)gluhih osoba.

• Pomoćnici u nastavi - Izjednačavanje mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica.

• Tumač/prevoditelj HZJ - imamo zaposlene tumače od strane Ministarstva socijalne politike i mladih što je veliki uspjeh jer zaista postoji najveći problem gluhih osoba je komunikacijska barijera a tumač odnosno prevoditelj Hrvatskog znakovnog jezika jako puno pomaže u prevladavanju svakodnevnih problema te je neophodan u svakodnevnom životu gluhih/nagluhih osoba.

• Jačanje kapaciteta i Pomoć drugima - Zapošljavanje osoba s invaliditetom u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Pomoć osobama u kući, održavanje web stranice, prikupljanje novosti odnosno obavijesti, pomoć u prevođenju drugim osobama s oštećenim sluhomKodeks komuniciranja s nagluhima koji imaju veće ostatke sluha:

• Ne prebrzo govoriti
• Artikulirati jasno, ali ne pretjerivati u tome
• Govoriti za nijansu sporije nego obično
• Ne vikati
• Ne govoriti pretiho
• Ne mumljati
• Govoriti istom visinom i istim tonalitetom glasa kao prema bilo kojoj drugoj osobi
• Ne prekrivati rukama usne
• Ne okretati leđa dok komunicirate s nagluhom osobom
• Paziti da se ne nalazite u bučnoj okolini
• Ako želite razgovarati, nije preporučljivo hodati, jer niste licem okrenuti prema osobi s kojom razgovarate, pa vas ona teže razumije
• Većina nagluhih ne poznaje znakovni jezik, pa se služe očitavanjem sa usana
• Ponovite ako vas nagluha osoba nije razumjelaSavjeti za komunikaciju s gluhima koji imaju male ostatke sluha:

• Prvo joj trebate privući pozornost ako joj želite nešto reći, npr. tapšanjem po ramenu, pogotovo ako ste iza nje ili ako je osoba u grupi, a vas ne vidi i ne čuje
• Uvijek započeti razgovor s ključnom porukom o čemu će se razgovarati, to olakšava razumijevanje, tj. odmah se stvara kontekst
• Paziti da vam lice bude dobro osvijetljeno, okrenuto prema izvoru svjetlosti
• Vaše lice treba biti u visini očiju gluhe osobe
• Izbjegavati položaj u kojem je direktno svjetlo iza vas, npr. ispred prozora, na taj način je lice u sjeni i to otežava očitavanje s usana
• Ako gluha osoba ima prevoditelja znakovnog jezika, obraćajte se isključivo gluhoj osobi, a ne prevoditelju!
• Ako vas gluha osobe ne razumije, preformulirajte ono što joj želite reći, tj. koristite u razgovoru kratke rečenice te jednostavne, opće poznate pojmove

Ostavite poruku:

Vaša poruka uspješno je poslana. Zahvaljujemo!

* Molimo, ispunite sva polja!

Podrška projekta: Grad Zagreb, HZZ, HBOR, Ministarstvo socijalne politike i mladih te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta